• Governing Labour Migration in Nepal: An Analysis of Existing Policies and Institutional Mechanisms

  Governing Labour Migration in Nepal: An Analysis of Existing Policies and Institutional Mechanisms

  Author(s): Bandita Sijapati and Amrita Limbu

  Published Date: August 2017

  Publication Type: Book

  Published by: CESLAM

  Governing Labour Migration in Nepal looks at the legal and policy framework that regulates migrant labour originating in Nepal. It examines the country’s laws related to foreign employment, bilateral agreements signed with destination countries and international conventions ratified, all of which directly or indirectly govern labour migration from Nepal. Analysing the i..

  Read more

 • जोखिमपूर्ण व्यवसाय नेपालका म्यानपावर कम्पनीको उत्तरदायित्व

  जोखिमपूर्ण व्यवसाय नेपालका म्यानपावर कम्पनीको उत्तरदायित्व

  Author(s): एलेनोर टेलर–निकल्सन, सारा पाओलेट्टी, बन्दिता सिजापती र बस्सिना फार्बेनब्लम

  Published Date: January 2015

  Publication Type: नीतिपत्र

  Published by: CESLAM

  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले म्यानपावर एजेन्सीहरुले नयाँ खालका शर्तहरु पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै इजाजत दिने प्रक्रियालाई कडा बनाएको छ । यसमा म्यानपावर कम्पनीले ऐन उल्लंघन गर्दा अपनाइने विशेष खालका प्रावधानहरु पनि रहेका छन् जसमा प्रवासी कामदारलाई दिइने क्षतिपूर्ति र गम्भीर प्रकृतिका उल्लंघनमा म्यानपावर एजेन्सीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई मुद्दा चलाउने समेत छन् । यद्यपि..

  Read more

 • श्रम प्रवासनमा शोषण — बेचबिखन यसको मात्रा र नेपालमा सुधारको आवश्यकता

  श्रम प्रवासनमा शोषण — बेचबिखन यसको मात्रा र नेपालमा सुधारको आवश्यकता

  Author(s): एलेनोर टेलर–निकल्सन, सारा पाओलेट्टी, बन्दिता सिजापती र बस्सिना फार्बेनब्लम

  Published Date: January 2015

  Publication Type: नीतिपत्र

  Published by: CESLAM

    विदेशमा गम्भीर दुव्र्यवहार, शोषण, बँधुवा र जबर्जस्ती काम गर्नुपरेको गुनासो नेपाली प्रवासी कामदारहरुले प्रत्येक वर्ष गरिरहेका छन् । केही घटनाहरु प्रस्थान गर्नुअघि भएका बलजती, धोखाधडी वा शक्तिको दुरूपयोगसँग सम्बन्धित छन् । यस्ता प्रवासी कामदारहरुलाई बेचबिखन पीडितका रुपमा लिन सकिन्छ । अहिले श्रम प्रवासनका दौरानमा बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरु नेपालको कानुन तथा यसको कार्या..

  Read more

 • श्रम प्रवासन एजेन्टस्ः नियमावली, जवाफदेही र विकल्पहरू

  श्रम प्रवासन एजेन्टस्ः नियमावली, जवाफदेही र विकल्पहरू

  Author(s): एलेनोर टेलर–निकल्सन, सारा पाओलेट्टी, बन्दिता सिजापती र बस्सिना फार्बेनब्लम

  Published Date: January 2015

  Publication Type: नीतिपत्र

  Published by: CESLAM

  यापक र अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग भइरहेका एजेन्टहरू प्रवासी कामदार पठाउने देशको नीतिका लागि साझा चुनौती बनेका छन् । एजेन्टहरूले प्रवासी कामदारहरुलाई काम खोजिदिएर र कामदार विदेश पठाउने संस्थालाई कामदार सिफारिस गरेर सहयोग गरेका भए पनि कामदारले भोग्नु परेका धेरै समस्या उनीहरुले गर्दा उब्जिएका हुन् । नेपालको कानुन र वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने संयन्त्रले प्रवासी..

  Read more

 • एक्लो र निराश : विदेशमा न्याय खोजिरहेका प्रवासी कामदारका लागि सहयोग

  एक्लो र निराश : विदेशमा न्याय खोजिरहेका प्रवासी कामदारका लागि सहयोग

  Author(s): बन्दिता सिजापती, सारा पाओलेट्टी, एलेनोर टेलर–निकल्सन र बस्सिना फार्बेनब्लम

  Published Date: January 2015

  Publication Type: नीतिपत्र

  Published by: CESLAM

    अन्य देशका प्रवासी कामदारहरुलाई जस्तै नेपालले पनि विदेशमा काम गरिरहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षामा ध्यान देओस् भन्ने माग आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै भइरहेको छ । विशेष गरी निम्न ज्याला पाउने उद्योगमा काम गरिरहेका प्रवासी कामदारहरु दुव्र्यवहार र शोषणको जोखिममा रहेका हुन्छन् र उनीहरुसँग कानुनी उपचार गर्न सक्ने स्रोत हुँदैन । नेपालले प्रतिक्रिया दिन थालेको त छ तर आपतका..

  Read more

 • Overseas Assistance for Nepali Migrant Workers Seeking Justice Abroad

  Overseas Assistance for Nepali Migrant Workers Seeking Justice Abroad

  Author(s): Bandita Sijapati, Sarah Paoletti, Eleanor Taylor-Nicholson and Bassina Farbenblum

  Published Date: December 2014

  Publication Type: Policy Brief

  Published by: CESLAM

  Like many migrant worker-origin countries, Nepal has faced calls both domestically and internationally to protect its citizens while they are working abroad. Migrant workers, particularly those in low-wage industries, are vulnerable to abuse and exploitation, and rarely have resources to seek redress independently. Nepal has begun to respond, but the demands involving large-s..

  Read more

 • A Risky Business Accountability of Manpower Agencies in Nepal

  A Risky Business Accountability of Manpower Agencies in Nepal

  Author(s): Eleanor Taylor-Nicholson, Sarah Paoletti, Bandita Sijapati and Bassina Farbenblum

  Published Date: June 2014

  Publication Type: Policy Brief

  Published by: CESLAM

  The Foreign Employment Act 2007 (the Act) created new offenses for manpower agencies and a more stringent agency licensing system. It also created specialized mechanisms to handle violations of the Act by manpower agencies, including to compensate migrant workers for losses and to prosecute manpower agency personnel for serious violations. However, few manpower agency personn..

  Read more

 • The Exploitation-Trafficking Continuum in Labor Migration and the Need for Reform in Nepal

  The Exploitation-Trafficking Continuum in Labor Migration and the Need for Reform in Nepal

  Author(s): Sarah Paoletti, Eleanor Taylor-Nicholson, Bandita Sijapati and Bassina Farbenblum

  Published Date: June 2014

  Publication Type: Policy Brief

  Published by: CESLAM

  Every year, Nepali migrant workers report experiencing severe abuse, exploitation, debt bondage and forced labor while abroad. In some cases, where abuses are linked to coercion, fraud or abuses of power in the pre-departure phase of migration, these migrant workers could be considered victims of trafficking. At present, however, persons trafficked in the course of labor migr..

  Read more

 • Labor Migration Agents: Regulation, Accountability and Alternatives

  Labor Migration Agents: Regulation, Accountability and Alternatives

  Author(s): Eleanor Taylor-Nicholson, Sarah Paoletti, Bandita Sijapati and Bassina Farbenblum

  Published Date: June 2014

  Publication Type: Policy Brief

  Published by: CESLAM

  The extensive use of unregulated labor migration agents is a common policy challenge in migrant labor origin countries. While agents provide migrant workers with much-needed information, connections to recruitment agencies, and positions abroad, they are also associated with a host of problems including fraud and misinformation. Agents are also frequently family or friends of..

  Read more

 • Enhancing Employment Centric Growth in Nepal

  Enhancing Employment Centric Growth in Nepal

  Author(s): Bandita Sijapati

  Published Date: April 2014

  Publication Type: Report

  Published by: International Labor Organization

  Growth aimed at creating employment is considered one of the main conduits for sustainable economic development and poverty reduction. This is particularly the case in countries like Nepal, which is experiencing significant demographic shifts as well as a structural transformation of the economy, cycles of political instability, poverty and inequality, all of which have led t..

  Read more

NEWS SEARCH