वैदेशिक रोजगारीका लागि जानकारी पत्र – मलेसिया

Published Date: July 2013

Publication Type: Legal Brief

Published by: CESLAM

यस जानकारी पत्रले मलेसियामा काम गर्न जाने नेपाली कामदारका अधिकार र जिम्मेवारीको सूचना दिन्छ ।

Download PDF [1406 KB]

Download English Version [437 KB]

Back to list

NEWS SEARCH